ค่า ORAC สูงที่สุด 

บทบาทที่สำคัญของ “สารต้านอนุมูลอิสระ” ในการ ระงับหรือกำจัด อนุมูลอิสระ หรือทำให้ไม่เป็นอันตราย, ไม่เป็นพิษเป็นภัย อนุมูลอิสระเป็นสาเหตุทำให้แก่ก่อนวัย, ทำให้เกิดโรค และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของร่างกายปกติ

ORAC [Oxygen Radical Absorbance Capacity]

ORAC (อ่านว่า ...โอ-แร็ค)

แปลว่า [ปริมาณการดูดจับอนุมูลออกซิเจน]

ORAC คือ วิธีการวัดศักยภาพของสารต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้อนุมูลอิสระกลายเป็นกลาง (neutralize)  อนุมูลอิสระตัวนี้แหละที่ทำให้เราแก่และเจ็บป่วย      ปริมาณค่า ORAC ที่สูงกว่าหรือมากกว่า จะมีผลต่อต้านการทำลายของอนุมูลอิสระได้มากกว่า [The higher the ORAC value, the more effective the antioxidant’s capacity against free radical damage] 

NECTURATM   ได้ติดต่อห้องปฏิบัติการวิจัยอิสระชั้นแนวหน้าระดับโลก มีบริการการตรวจสอบด้าน การวิเคราะห์ทางชีวภาพเต็มรูปแบบ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ , มีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับ สารต้านอนุมูลอิสระ(antioxidants)และภัยมืดของออกซิเจน(oxidative stress) 
Powered by www.laonecturateam.com 2009
engine by www.mycybersoft.com?iam=laomlmrich