เกษตรธรรมชาติ     ว่านฮวานง็อก  เตาเผาถ่าน  การเลี้ยงแพะ  เว็บบอร์ด

 

                                   มะขามยักษ์ มะขามเปรี่ยวฝักใหญ่ ฝักใหญ่ประมาณ 4 - 6 ฝัก/กก.ฝักยาวถึง 29 ซม.

                                          

                    ฝักเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อนำไปแปรรูป ดอง แช่อิม น้ำมะขามหรือใช้เป็นมะขามเปียกบริโภค

                                          

                                                        ภาพการติดฝัก ฝักดกจนกิ่งห้อยโนมลง

                                                        

                                                    สวนเกษตรธรรมชาติ เคเอส   อ.เมือง จ.ราชบุรี

 


engine by www.mycybersoft.com?iam=ksks